Bli medlem i Yazzfestivalens Vänner!

Ystad Sweden Jazz Festival arrangeras 2018 för 9:e gången. Den har utvecklats exceptionellt snabbt sedan starten 2010. Redan i dag pratar man i jazzkretsar över hela världen med respekt om festivalen. Varumärket är redan mycket starkt.

För att säkerställa festivalens framtid måste det ekonomiska stödet öka. Vi vänder därför oss till de privatpersoner och föreningar som har ett intresse av och förstår att vi har ett evenemang av världsklass i Skåne och Ystad. Men vi vänder också till de som värdesätter det fina evenemanget, vårt engagemang och den kulturinsats som görs. Och naturligtvis till de som vill fortsätta lyssna på jazz av världsklass i Ystad.

Bli en av Yazzfestivalens Vänner!

Det kostar 750 kr för 2018. Alla medlemmar får sitt namn presenterat på www.ystadjazz.se. De som betalat före tryckningen av festivalens officiella program kommer att omnämnas i programmet. Yazzfestivalens Vänner, där du kan vara en bland dem, kommer att vara konsertvärd (sponsor) vid minst en konsert under festivalen i sommar.

Gör så här Anmäl dig genom att betala 750 kr till bankgiro nr 229-8438 och ange Ystad Sweden Jazz Festival som betalningsmottagare. Uppge namn som publiceras, bostadsort samt e-postadress (eller postadress) och telefonnummer!

Varmt välkommen till Yazzfestivalens Vänner!

Thomas Lantz

Ordförande