Five Star Festivals – fem festivaler under ett namn!

Five Star

Nu lanserar Musik i Syd begreppet Five Star Festivals – en sammanslutning av några
Sveriges främsta musikfestivaler i sina respektive genrer: Båstad Chamber Music, Korrö
Folkmusikfestival, Ystad Sweden Jazz Festival, Malmö Chamber Music och Lund Choral
Festival.
Varje festival är unik med en tydlig individuell och konstnärlig identitet. Gemensamt för
dem alla är en hängiven ambition att leverera unika upplevelser med högsta möjliga
kvalité till så många musikälskare som möjligt.
Peter Wilgotsson är Musik i Syds verksamhetschef för festivaler/utland:
– Five Star Festivals stärker och tydliggör varje festival enskilt och gemensamt samtidigt
som de återfinns under Musik i Syds paraply. De är var för sig egna starka varumärken
och visar på södra Sveriges rika utbud av lokala, regionala och internationella
musikupplevelser, som troligen inte finns att hitta samlat på liknande sätt någon
annanstans i Skandinavien.