Inför besöket

Parkeringsplatser i Ystads kommun

Ljudslinga eller hörhjälpmedel

Finns tillgängligt på Ystads Teater och Ystads Konstmuseum.

Tillgänglighet

Samtliga arenor är tillgängliga för funktionshindrade.

Allergi

Publiken uppmanas att inte använda parfym

Kontaktperson tillgänglighet

För frågor rörande tillgänlighet ber vi er kontakta vår Lisbeth Nilsson på lisa@ystadjazz.se

Ystad 2019-04-01