Våra stolta sponsorer & bidragsgivare

Vi är mycket tacksamma för alla bidrag från våra sponsorer.
Utan dessa skulle festivalen inte vara möjlig. Gynna våra sponsorer!

STORT TACK!

Samarbetspartners

Bidragsgivare/Donors

Huvudsponsorer/Main sponsors

Silversponsorer

Bronssponsorer

Yazzfestivalens företagsvänner

Aye StudiosBjörn Zitting Media & TeknikC&L
Ystad Visitor CenterKrukmakaren i YstadKåseberga Fisk
Länsförsäkringar SkåneMr GourmetPUA
PurusRoslins cykelSydsegel
Thai CornerUltimate Sound & Music ABYstad i centrum
Ystads köpmannaförening