Bli volontär!

Inom kort blir det möjligt att ansöka till volontärskaran för de som vill vara med i den nionde jazzfestivalen d v s 2018 års festival.
Rekryteringen av 2018 års volontärer pågår redan men vi inventerar först hur många av de tidigare volontärerna som vill vara med.