Ystad Jazzfestival Nyhetsbrev 8 - 2023

Nyhetsbrev 8 - 2023

Kära jazzvänner!

ARTISTER PÅ YSTAD SWEDEN JAZZ FESTIVAL 2–5 AUG 2023

Biljettsläpp 30 mars kl 10.00 på Ystad Sweden Jazz Festival (ystadjazz.se) och Teater - Ystads kommun

Fyra fullspäckade dagar
1 Yazzparad genom centrala Ystad.
1 Festival-Tornväktare som under festivalens första kväll blåser in festivalen från S:ta Maria kyrktorn.
19 konserter med stora artister. Biljetter via ystadjazz.se och ystadsteater.se
6 Next Jazz Generation, gratiskonserter med den unga generationen svenska jazzmusiker.
2 jamsessions, gratis jam med dagens artister i marinan
JazzKidz, gratiskonserter för barn och familjer
SeniorJazz, gratiskonserter på äldreboenden

Exempel på höjdpunkter

Rhoda Scott – amerikansk legendarisk Hammondorganist som upptäcktes av Count Basie. Kommer med polska Izabella Effenberg på vibrafon och med fransyskan Julie Saury på trummor.

Jan Garbarek feat Trilok Gurtu – helkväll med det norska geniet Jan Garbarek på sopran- och tenorsax, den indiske magikern på slagverk Trilok Gurtu, den tyske fusion jazzpianisten Rainer Brüninghaus och med brasilianske Yuri Daniel på bas. Konserten varar i två timmar!

Kyle Eastwood kommer med sin kvintett. Kyle Eastwood är amerikansk basist, kompositör och arrangör. Har skrivit filmmusiken till bland annat nio av sin fars, Clint Eastwoods, filmer. Bandet består av Kyle Eastwood på bas, Andrew McCornack på piano, Quentin Collins på trumpet, Brandon Allen på saxofoner och Chris Higgingbottom på trummor.


Grégory Privat, ung klassiskt skolad pianist från
Martinique. Nattsolokonsert i Klosterkyrkan med karibiska, klassiska och jazziga toner.

Marilyn Mazur´s Shamania, världsmusik av yppersta klass när danska percussionisten och kompositören Marilyn Mazur satt ihop sitt internationella band med urstarka kvinnor:
Makiko Hirabayashi på piano och keyboards, Lisbeth Diers på congas och percussion, Lis Wessberg på trombon, Josefine Cronsholm sång, Lotte Anker på saxofoner, Ida Gormsen på bas samt Hildegunn Øiseth på trumpet och gethorn. 

Deborah Brown with Jan Lundgren Trio. Jazzfestivalens konstnärlige ledare, pianisten Jan Lundgren har bjudit in den amerikanska jazzsångerskan Deborah Brown. Ett efterlängtat återbesök på YSJF.

Isabella Lundgren with Musica Vitae – en hyllning till Dorothy Fields i Mariakyrkan från 1240-talet.
Kommer att bli ståpäls!

Marcin Wasilewski All Stars – en hyllning till den polske kompositören och pianisten Krzysztof Komeda, känd för bl.a. filmmusiken till många av Roman Polanskis filmer, Rosemary´s Baby.

 Konsertprogram med många färgstarka kvinnor!

Tillkommer JazzKidz och SeniorJazz-konserter.
Konsertlokalerna rymmer endast 120–400 personer. Stora upplevelser i små lokaler.

Årets hedersgäst – Jan Garbarek

Jan Garbarek Group - www.garbarek.com

Årets Festival-Tornväktare – Angela Strandberg
Trumpetare som också leder årets Yazzparad och Mama Shakers.

Årets Jazzkonstnär – Karl Valve
Popkonstnär Karl Valve har skänkt ett stort konstverk, en fototransfer på plexi monterad på borstad aluminium, som auktioneras ut under festivalen. Verket är också årets artposter och programomslag.
Karl Valve ställer även ut på Gallery M1 i Ystad 27/7–6/8. Karl Valve

Årets Jazzambassadörer
är två framgångsrika Ystadprofiler med Europa som arbetsfält
* Christina Nilsson, hyllad och mångfaldigt internationells prisbelönad ung operasångerska som just
   nu sjunger titelrollen Tosca på Kungl. Operan i Stockholm.
   Christina Nilsson - Braathen Artist Management AB (braathenmanagement.com)
* Anders Nilsson, COO på ESS Group, entreprenören som omdanat 20 hotell och restauranger till
   framgångsrika upplevelsedestinationer i Sverige, Norge och Danmark.
   Moments of Happiness | ESS Group®

Konstnärlig ledare – Jan Lundgren
Festivalens konstnärlige ledare Jan Lundgren var med och startade festivalen 2010. Han är även konstnärlig ledare för Jazzhus Montmartre i Köpenhamn. Läs mer om Jan på hans nya sajt:
Jan Lundgren – pianist

Följ festivalen på
Ystad Sweden Jazz Festival (ystadjazz.se)
Facebook och Instagram
På webbplatsen kommer att presenteras en Spotifylista med musik av årets artister: YSJF2023

Festivalen arrangeras av föreningen Ystad Jazz i samarbete med Musik i Syd.
Festivalen stöds av Ystads kommun, Region Skåne, Kulturrådet, många små och stora företag i Ystad samt Yazzfestivalens vänner. Festivalen har EFFE-label.

Varma hälsningar,
Jazzkommittén

 

Newsletter 8 - 2023

Dear jazz friends!

ARTISTS AT YSTAD SWEDEN JAZZ FESTIVAL 2–5 AUG 2023

Tickets go on sale on 30 March at 10.00 at Ystad Sweden Jazz Festival (ystadjazz.se) and Teater - Ystads kommun

Four packed festival days
1 Yazz Parade through central Ystad.
1 Festival Fanfare to announce the festival on the first evening from the S:ta Maria church tower.
19 concerts with major artists. Tickets are available via ystadjazz.se and ystadsteater.se
6 Next Jazz Generation concerts. Free concerts with the young generation of Swedish jazz musicians.
2 jam sessions. Free admission with performances by the day’s artists at the marina.
JazzKidz. Free concerts for children and families
Senior Jazz. Free concerts at elderly care homes


Selected highpoints
Rhoda Scott – legendary American Hammond organist discovered by Count Basie. She will be performing with the Polish vibraphonist Izabella Effenberg and French drummer Julie Saury.

Jan Garbarek featuring Trilok Gurtua whole evening with the Norwegian genius Jan Garbarek on soprano and tenor sax, the Indian percussion magician Trilok Gurtu, the German jazz fusion pianist Rainer Brüninghaus and, on bass, the Brazilian Yuri Daniel. This is a special two-hour concert!

Kyle Eastwood will be appearing with his quintet. Kyle Eastwood is an American bassist, composer and arranger. He has written music for films including nine movies featuring or directed by his father, Clint Eastwood. The band consists of Kyle Eastwood (bass), Andrew McCornack (piano), Quentin Collins (trumpet), Brandon Allen (saxophones) and Chris Higgingbottom (drums).

Grégory Privat is a young classically trained pianist from Martinique. A late night solo concert in the abbey setting of Klosterkyrkan with Caribbean, classical and jazz elements.

Marilyn Mazur´s Shamania offer top-class world music when the Danish percussionist and composer Marilyn Mazur brings her international band of leading female musicians: Makiko Hirabayashi (piano & keyboards), Lisbeth Diers (congas & percussion), Lis Wessberg (trombone), Josefine Cronsholm (vocals), Lotte Anker (saxophones), Ida Gormsen (bass) and Hildegunn Øiseth (trumpet & goat horn). 

Deborah Brown with Jan Lundgren Trio – the jazz festival’s artistic director, pianist Jan Lundgren, has invited the American jazz singer Deborah Brown. A longed-for return to YSJF.

Isabella Lundgren with Musica Vitae – a tribute to Dorothy Fields in Mariakyrkan, a church dating from the 1240s.

Marcin Wasilewski All Stars – a tribute to the Polish composer and pianist Krzysztof Komeda, known for, among other things, the film music for many of Roman Polanski’s films, including Rosemary´s Baby.

 
A concert programme with many outstanding female artists!


Plus JazzKidz and Senior Jazz concerts.
The concert venue capacities are only 120-400 people. Great experiences in small venues.

This year’s Guest of Honour – Jan Garbarek
Jan Garbarek Group - www.garbarek.com

This year’s festival fanfare – Angela Strandberg
The trumpeter will also lead the Yazz Parade and Mama Shakers.

This year’s Jazz Artist – Karl Valve
Pop artist Karl Valve has donated a large work of art, a photo transfer on plexiglass mounted on brushed aluminium, which will be auctioned during the festival. The work of art is also this year’s art poster and cover art for the festival programme.
Karl Valve will be exhibiting his work at Gallery M1 in Ystad, 27 July- 6 August.
Karl Valve

This year’s Jazz Ambassadors are two successful Ystad figures who have made an impact in Europe.
* Christina Nilsson, a celebrated international multi-award-winning young opera singer who is currently singing the title role in Tosca at the Royal Swedish Opera in Stockholm.
  
Christina Nilsson - Braathen Artist Management AB (braathenmanagement.com)
* Anders Nilsson, COO of the ESS Group, an entrepreneur who has transformed 20 hotels and restaurants into successful experience-intensive destinations in Sweden, Norway and Denmark.
  
Moments of Happiness | ESS Group®

Artistic Director – Jan Lundgren
The festival’s Artistic Director Jan Lundgren was the co-founder of the festival in 2010. He is also the Artistic Director of Jazzhus Montmartre in Copenhagen. Read more about Jan at his new web site:
Jan Lundgren – pianist

Tickets go on sale on 30 March at 10.00
via 
Ystad Sweden Jazz Festival (ystadjazz.se) and Teater - Ystads kommun

Follow the festival
Ystad Sweden Jazz Festival (ystadjazz.se)
Facebook and Instagram
The YSJF website will present a Spotify list with music from this year’s artists: YSJF2023


The festival is arranged by the association, Ystad Jazz, in collaboration with Musik i Syd.
YSJF is supported by
Ystad Municipality, Region Skåne, the Swedish Arts Council and many large and small companies in Ystad. The festival has the EFFE label.

Very best regards,

The Jazz Committee

 

 

Avsluta prenumeration   |   Hantera din prenumeration   |   Visa online