Bildbank

Ystad Sweden Jazz Festival (YSJF) erbjuder bilder utan kostnad för media och agenter, som önskar öka uppmärksamheten för YSJF och de artister som uppträtt på festivalen.
Bilderna får användas i redaktionella texter, på omslag, i förhandsreportage och recensioner.
Byline måste innehålla YSJF©fotografens namn, som finns i bildfilen. Användaren är alltid ansvarig för publiceringen.
Det är inte tillåtet att sälja bilderna. Vid behov av någon specifik bild, vidarebefordrar vi förfrågan direkt till fotografen.
Ifall bilderna används på annat sätt, kan YSJF åberopa fotografernas upphovsrätt med gängse konsekvenser. Bilderna får inte användas för privat bruk.