Våra stolta sponsorer & bidragsgivare

Vi är mycket tacksamma för alla bidrag från våra sponsorer.
Utan dessa skulle festivalen inte vara möjlig. Gynna våra sponsorer!

STORT TACK!

Samarbetspartners

Bidragsgivare / Donors

Huvudsponsorer / Main Sponsors

Yazzfestivalens Företagsvänner / Yazz Festival Company Friends